Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN . Phần 10b . LƯỢNG GIÁC - Các bài toán lượng giác cơ bản

GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN .

Phần 10b . LƯỢNG GIÁC - Các bài toán lượng giác cơ bản 


DANH MỤC CÔNG CỤ GIẢI TOÁN TRỰC TUYẾN  MATHEMATICA  WOLFRAM | ALPHA .

Giới thiệu .

Bạn đọc truy cập vào đường dẫn  http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen  để sử dụng các widgets giải toán trực tuyến W|A Mathematica theo chỉ mục trong danh sách dưới đây .

Những widgets này đã được tác giả sắp xếp theo từng môn học và cấp lớp theo ký hiệu như sau :

D : Đại số . Ví dụ  D8.1 widget dùng cho Đại số lớp 8 , mục 1 - Khai triển , rút gọn biểu thức đại số .
H : Hình học . Ví dụ  H12.3  widget dùng cho Hình học lớp 12 , mục 3 - Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian .
G : Giải tích . Ví dụ : G11.7  widget dùng cho Giải tích lớp 11 , mục 7 - Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
GI : Giải tích cao cấp I . Ví dụ GI.15  widget dùng cho Giải tích cao cấp I , mục 15 - Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GII : Giải tích cao cấp II .


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 ĐẠI SỐ 8

D8.1  Khai triển , rút gọn biểu thức đại số
D8.2  Rút gọn phân thức
D8.3  Phân tích thừa số
D8.4  Nhân 2 đa thức
D8.5  Khai triển tích số ( có thể dùng để khai triển Newton )
D8.6  Phân tích thừa số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 10

D10.1 Giải phương trình nguyên Diophante
D10.2 Giải phương trình tuyệt đối
D10.3 Giải phương trình chứa tham số
D10.4  Giải phương trình đại số
D10.5  Giải phương trình từng bước
D10.6  Giải bất phương trình minh hoạ bằng đồ thị

D10.8  Tính giá trị biểu thức hàm số
D10.9  Giải bất phương trình đại số và minh hoạ bằng đồ thị
D10.10  Giải bất phương trình đại số - tìm miền nghiệm
D10.11  Giải phương trình đại số
D10.12  Giải phương trình vô tỷ
D10.13  Giải phương trình minh hoạ từng bước
D10.14  Giải phương trình dạng hàm ẩn
D10.15  Giải hệ thống phương trình tuyến tính , phi tuyến
D10.16  Giải hệ phương trình
D10.17  Vẽ miền nghiệm của bất phương trình đại số
D10.19  Tối ưu hoá hàm 2 biến với các ràng buộc
D10.20  Tìm giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành Ox , trục tung Oy

HÌNH HỌC 10

H10.1  Tính diện tích tam giác trong hệ toạ độ Oxy
H10.3  Khảo sát conic ( đường tròn , Ellipse , Parabola , Hyperbola )
H10.2  Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong Oxy++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 11

D11.1 Thuật chia Euclide dùng cho số và đa thức  ( HORNER )
D11.2  Tính tổng nghịch đảo của n số tự nhiên
D11.6  Khai triển nhị thức Newton


GIẢI TÍCH 11


G11.1  Tính gíá trị một chuỗi số  theo n
G11.2  Đa thức truy hồi
G11.3  Khảo sát tính hội tụ của chuỗi số
G11.4  Tính giới hạn của chuỗi số khi  $n \rightarrow  \infty$
G11.5  Tìm hàm số ngược của hàm số cho trước
G11.6  Tìm đạo hàm của hàm số hợp - giải thích
G11.7   Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
G11.8   Tìm giới hạn của hàm số
G11.9   Tìm giới hạn của hàm số
G11.10  Tính đạo hàm hàm số có dạng U/V
G11.11  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước
G11.12  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước

G11+12.1   Tính đạo hàm ,tích phân , giới hạn , vẽ đồ thị


LƯỢNG GIÁC 11

L11.1   Giải phương trình lượng giác
L11.2   Giải phương trình lượng giác trên một đoạn
L11.3   Tìm chu kỳ của hàm số tuần hoàn
L11.4   Khai triển công thức lượng giác++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 12

D12.1   Cấu trúc của số phức
D12.1   Giải phương trình mũ
D12.3   Giải  phương trình chứa tham số
D12.4   Giải  phương trình  bất kỳ  ( Bậc 2 , 3 , ... , mũ  , log , căn thức )
D12.5   Giải phương trình mũGIẢI TÍCH 12


G12.1  Vẽ đồ thị biểu diễn phương trình
G12.2    Khảo sát hàm số hữu tỷ
G12.3   Vẽ đồ thị trong toạ độ cực (Polar)
G12.4    Tìm cực trị của hàm số
G12.5    Vẽ đồ thị hàm số 2D
G12.6   Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số
G12.7    Vẽ nhiều hàm số - Basic plot. To plot two or more functions, enter {f1(x), f2(x),...}
G12.8    Tìm điểm uốn của hàm số cho trước
G12.9    Tìm nghiệm của các phương trình  y = 0 , y ' = 0 ,  y " = 0
G12.10    Tính tích phân bất định
G12.11    Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.12   Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.13   Tìm đường tiệm cận của hàm số
G12.14   Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.15  Tìm giao điểm của hàm số đa thức và trục hoành Ox - Vẽ đồ thị .
G12.16    Tính thể tích vật thể tròn xoay giới hạn bởi (C1) , (C2)
G12.17    Vẽ đồ thị hàm số ( có đường tiệm cận )
G12.18   Vẽ đồ thị 2D , 3D
G12.19   Tìm hoành độ giao điểm giữa 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.20    Vẽ đường cong tham số 3D
G12.21    Tính diện tich mặt tròn xoay
G12.22    Tích thể tích vật tròn xoay  (C) , trục  Ox , x =a , x= b
G12.23    Thể tích vật tròn xoay
G12.24    Tích thể tích vật tròn xoay (C1) , (C2) , trục OX , x = a , x = b
G12.25    Khảo sát hàm số đơn giản
G12.26    Tìm cực trị của hàm số
G12.27    Tìm nguyên hàm của hàm số
G12.28    Tính tích phân xác định


HÌNH HỌC 12


H12.1  Tính khoảng cách 2 điểm trong 2D , 3D
H12.2   Viết phương trình mặt phẳng qua 3 điểm trong không gian
H12.3  Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian
H12.4   Tìm công thức thể tích , diện tích hình không gian
H12.5   Vẽ đồ thị 2D , mặt 3D
H12.6    Tích có hướng 2 vector++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GIẢI TÍCH CAO CẤP

GI.1    Vẽ đồ thị , mặt 3D
GI.2   Vẽ đồ thị , mặt  3D
GI.3    Tích phân 2 lớp
GI.5    Tích phân kép
GI.6    Tích phân bội 3
GI.7    Tích phân bội 3
GI.8    Tích phân suy rộng
GI.9    Chuỗi và dãy số
GI.10    Các bài toán cơ bản trong vi  tích phân
GI.11     Vẽ hàm từng khúc ( piecewise ) - dùng để xét tính liên tục của hàm số
GI.12    Tính đạo hàm và tích phân một hàm số cho trước
GI.13     Vẽ đồ thị hàm số trong hệ toạ độ cực
GI.14     Tính đạo hàm riêng
GI.15    Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GI.16    Tính tổng chuỗi số  n = 1...$\infty$
GI.17     Vẽ  đồ thị  3 hàm số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bài viết sau đây mô tả các khái niệm toán học và hướng dẫn tính toán chi tiết bằng công cụ trực tuyến , bạn đọc có thể tham khảo những nội dung chính yếu được đề cập đến trong giáo trình toán phổ thông  cùng với các ví dụ minh họa  .

Một số website hữu ích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn toán :

http://quickmath.com/
http://analyzemath.com/
http://www.intmath.com/
http://www.mathportal.org
https://www.mathway.com/
https://www.symbolab.com/
http://www.graphsketch.com/
http://www.meta-calculator.com/online/?home
http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen10.  LƯỢNG GIÁC - Công thức - hàm số - phương trình và bất phương trình lượng giác

10.4  Các bài toán về công thức cơ bản .

10.4.1  Các bài toán về hàm số lượng giác .

1. Đổi đơn vị  .

Ví dụ 1 .  Đổi  $560^{\circ}$  ra  Radian

*Dùng  widget  L10.II.1 DOI DON VI L.GIAC


Ví dụ 2.  Đổi  $2\pi/5$ ra  độ2.  Tìm giá trị của hàm số lượng giác và lượng giác ngược .

Ví dụ 1 .  Tìm giá trị lượng giác của cung  $240^{\circ}$  

*Dùng  widget  L10.II.1 TIM G.TRI HS L.GIAC VA L.GIAC NGUOC
 

Ví dụ 2 .  Tìm giá trị lượng giác ngược của cung  $\sqrt{2}/2$  

*Dùng  widget  L10.II.1 TIM G.TRI HS L.GIAC VA L.GIAC NGUOC3. Tính giá trị của hàm số lượng giác khác .

Ví dụ  .  Cho $sinx =- \sqrt{3}/2$ với x thuộc $[\pi , 3\pi /2]$ .  Tìm giá trị của các hàm số lượng giác khác . 

*Dùng  widget  L10.II.1 TINH GTRI HSLGIAC KHAC4. Tính giá trị biểu thức lượng giác .

Ví dụ  .  Tìm giá trị của biểu thức lượng giác A = $2sinx + cos3x$  với x = $\pi /6$

*Dùng  widget  L10.II.2 TINH GIA TRI BIEU THUC LUONG GIAC5. Rút gọn biểu thức lượng giác .

Ví dụ  .  Rút gọn biểu thức lượng giác A = $sin^2x . cotx$ 

*Dùng  widget  L10.II.2 RUT GON BIEU THUC LUONG GIAC6. Chứng minh đẳng thức lượng giác . 

Ví dụ 1 .  Chứng minh đẳng thức lượng giác   $tan^2x-sin^2x=tan^2x.sin^2x$ 

*Dùng  widget  L10.II.2 C/M DANG THUC LUONG GIAC


Ví dụ 2 .  Chứng minh đẳng thức lượng giác   $sin^6x+cos^6x=1-3sin^2x.cos^2x$  10.4.2  Các bài toán về  cung liên kết .

1. Rút gọn hàm số lượng giác có cung liên kết .

Ví dụ  .  Rút gọn hàm số lượng giác  $sin(7\pi /2+x) ; cos(x - 17\pi /2)$

*Dùng  widget  L10.II.1 KH.SAT HAM SO L.GIAC2. Rút gọn biểu thức lượng giác có cung liên kết .

Ví dụ  .  Rút gọn biểu thức lượng giác  $sin(3\pi+x)-tan(-x).tan(5 \pi/2+x)+2cos(x-5\pi/2)$

*Dùng  widget  L10.II.2 C/M DANG THUC LUONG GIAC
10.5  Các bài toán về công thức  lượng giác .

10.5.1  Các bài toán về công thức cộng lượng giác .

1. Khai triển hàm số lượng giác có công thức cộng .

Ví dụ  .  Khai triển hàm số lượng giác  $sin(3x+2y) ; tan(5a-2b) ; cos(x-4y)$

*Dùng  widget  L10.II.2 CONG THUC CONG LUONG GIAC
2. Rút gọn / chứng minh đẳng thức lượng giác có công thức cộng .

Ví dụ 1 .  Rút gọn biểu thức lượng giác  $A = (cos(a+b)+cos(a-b))/(2sina.sinb)$

*Dùng  widget  L10.II.2 C/M DANG THUC LUONG GIAC
Ví dụ 2 .  Chứng minh đẳng thức lượng giác  $\sqrt{2}sin(x+\pi/4)+\sqrt{2}sin(x-\pi/4)=2sinx$

*Dùng  widget  L10.II.2 C/M DANG THUC LUONG GIAC
10.5.2  Các bài toán về công thức nhân lượng giác .

1. Khai triển hàm số lượng giác có công thức nhân .

Ví dụ  .  Khai triển hàm số lượng giác  $sin4x ; tan2b ; cos6y$

*Dùng  widget  L10.II.2 CONG THUC NHAN LUONG GIAC
2. Rút gọn / chứng minh đẳng thức lượng giác có công thức nhân .

Ví dụ  .  Rút gọn biểu thức lượng giác  $A = 2cosx+cos2x+1$

*Dùng  widget  L10.II.2 CONG THUC NHAN LUONG GIAC
10.5.3  Các bài toán về công thức biến đổi lượng giác .

1. Khai triển biểu thức lượng giác có công thức biến đổi .

Ví dụ  .  Khai triển biểu thức lượng giác  $cos2a + cos(b/2) ; sin(5a- 2b) - sin(3a+4b)$

*Dùng  widget  L10.II.2 CONG THUC BIEN DOI LUONG GIAC
2. Rút gọn / chứng minh đẳng thức lượng giác công thức biến đổi .

Ví dụ  .  Rút gọn biểu thức lượng giác  $A = (1+cosx+cos2x)/(sinx+sin2x)$

*Dùng  widget  L10.II.2 C/M DANG THUC LUONG GIAC


Trần hồng Cơ
Ngày 10/11/2015-------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đời không gì vĩ đại bằng con người.

Trong con người không gì vĩ đại bằng trí tuệ.

A.Hamillton

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Cám ơn lời bình luận của các bạn .
Tôi sẽ xem và trả lời ngay khi có thể .


I will review and respond to your comments as soon as possible.,
Thank you .

Trần hồng Cơ .
Co.H.Tran
MMPC-VN
cohtran@mail.com
https://plus.google.com/+HongCoTranMMPC-VN/about

*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Thông tin hàng ngày.

Giới thiệu bản thân

Ảnh của Tôi


Các chuyên đề ứng dụng .

1. Phương trình vi phân  
2. Toán đơn giản - College Algebra 
3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
5. Phương trình tích phân 
( đang chuẩn bị ) 

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran