Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

MW

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN . Phần 8a . HÌNH HỌC - Đường cong 2D - Conics - Hyperbola
GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN .


Phần 8a . HÌNH HỌC - Đường cong 2D - Conics - Hyperbola  


DANH MỤC CÔNG CỤ GIẢI TOÁN TRỰC TUYẾN  MATHEMATICA  WOLFRAM | ALPHA .

Giới thiệu .

Bạn đọc truy cập vào đường dẫn  http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen  để sử dụng các widgets giải toán trực tuyến W|A Mathematica theo chỉ mục trong danh sách dưới đây .

Những widgets này đã được tác giả sắp xếp theo từng môn học và cấp lớp theo ký hiệu như sau :

D : Đại số . Ví dụ  D8.1 widget dùng cho Đại số lớp 8 , mục 1 - Khai triển , rút gọn biểu thức đại số .
H : Hình học . Ví dụ  H12.3  widget dùng cho Hình học lớp 12 , mục 3 - Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian .
G : Giải tích . Ví dụ : G11.7  widget dùng cho Giải tích lớp 11 , mục 7 - Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
GI : Giải tích cao cấp I . Ví dụ GI.15  widget dùng cho Giải tích cao cấp I , mục 15 - Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GII : Giải tích cao cấp II .


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 ĐẠI SỐ 8

D8.1  Khai triển , rút gọn biểu thức đại số
D8.2  Rút gọn phân thức
D8.3  Phân tích thừa số
D8.4  Nhân 2 đa thức
D8.5  Khai triển tích số ( có thể dùng để khai triển Newton )
D8.6  Phân tích thừa số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 10

D10.1 Giải phương trình nguyên Diophante
D10.2 Giải phương trình tuyệt đối
D10.3 Giải phương trình chứa tham số
D10.4  Giải phương trình đại số
D10.5  Giải phương trình từng bước
D10.6  Giải bất phương trình minh hoạ bằng đồ thị

D10.8  Tính giá trị biểu thức hàm số
D10.9  Giải bất phương trình đại số và minh hoạ bằng đồ thị
D10.10  Giải bất phương trình đại số - tìm miền nghiệm
D10.11  Giải phương trình đại số
D10.12  Giải phương trình vô tỷ
D10.13  Giải phương trình minh hoạ từng bước
D10.14  Giải phương trình dạng hàm ẩn
D10.15  Giải hệ thống phương trình tuyến tính , phi tuyến
D10.16  Giải hệ phương trình
D10.17  Vẽ miền nghiệm của bất phương trình đại số
D10.19  Tối ưu hoá hàm 2 biến với các ràng buộc
D10.20  Tìm giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành Ox , trục tung Oy

HÌNH HỌC 10

H10.1  Tính diện tích tam giác trong hệ toạ độ Oxy
H10.3  Khảo sát conic ( đường tròn , Ellipse , Parabola , Hyperbola )
H10.2  Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong Oxy++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 11

D11.1 Thuật chia Euclide dùng cho số và đa thức  ( HORNER )
D11.2  Tính tổng nghịch đảo của n số tự nhiên
D11.6  Khai triển nhị thức Newton


GIẢI TÍCH 11


G11.1  Tính gíá trị một chuỗi số  theo n
G11.2  Đa thức truy hồi
G11.3  Khảo sát tính hội tụ của chuỗi số
G11.4  Tính giới hạn của chuỗi số khi  $n \rightarrow  \infty$
G11.5  Tìm hàm số ngược của hàm số cho trước
G11.6  Tìm đạo hàm của hàm số hợp - giải thích
G11.7   Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
G11.8   Tìm giới hạn của hàm số
G11.9   Tìm giới hạn của hàm số
G11.10  Tính đạo hàm hàm số có dạng U/V
G11.11  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước
G11.12  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước

G11+12.1   Tính đạo hàm ,tích phân , giới hạn , vẽ đồ thị


LƯỢNG GIÁC 11

L11.1   Giải phương trình lượng giác
L11.2   Giải phương trình lượng giác trên một đoạn
L11.3   Tìm chu kỳ của hàm số tuần hoàn
L11.4   Khai triển công thức lượng giác++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 12

D12.1   Cấu trúc của số phức
D12.1   Giải phương trình mũ
D12.3   Giải  phương trình chứa tham số
D12.4   Giải  phương trình  bất kỳ  ( Bậc 2 , 3 , ... , mũ  , log , căn thức )
D12.5   Giải phương trình mũGIẢI TÍCH 12


G12.1  Vẽ đồ thị biểu diễn phương trình
G12.2    Khảo sát hàm số hữu tỷ
G12.3   Vẽ đồ thị trong toạ độ cực (Polar)
G12.4    Tìm cực trị của hàm số
G12.5    Vẽ đồ thị hàm số 2D
G12.6   Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số
G12.7    Vẽ nhiều hàm số - Basic plot. To plot two or more functions, enter {f1(x), f2(x),...}
G12.8    Tìm điểm uốn của hàm số cho trước
G12.9    Tìm nghiệm của các phương trình  y = 0 , y ' = 0 ,  y " = 0
G12.10    Tính tích phân bất định
G12.11    Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.12   Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.13   Tìm đường tiệm cận của hàm số
G12.14   Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.15  Tìm giao điểm của hàm số đa thức và trục hoành Ox - Vẽ đồ thị .
G12.16    Tính thể tích vật thể tròn xoay giới hạn bởi (C1) , (C2)
G12.17    Vẽ đồ thị hàm số ( có đường tiệm cận )
G12.18   Vẽ đồ thị 2D , 3D
G12.19   Tìm hoành độ giao điểm giữa 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.20    Vẽ đường cong tham số 3D
G12.21    Tính diện tich mặt tròn xoay
G12.22    Tích thể tích vật tròn xoay  (C) , trục  Ox , x =a , x= b
G12.23    Thể tích vật tròn xoay
G12.24    Tích thể tích vật tròn xoay (C1) , (C2) , trục OX , x = a , x = b
G12.25    Khảo sát hàm số đơn giản
G12.26    Tìm cực trị của hàm số
G12.27    Tìm nguyên hàm của hàm số
G12.28    Tính tích phân xác định


HÌNH HỌC 12


H12.1  Tính khoảng cách 2 điểm trong 2D , 3D
H12.2   Viết phương trình mặt phẳng qua 3 điểm trong không gian
H12.3  Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian
H12.4   Tìm công thức thể tích , diện tích hình không gian
H12.5   Vẽ đồ thị 2D , mặt 3D
H12.6    Tích có hướng 2 vector++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GIẢI TÍCH CAO CẤP

GI.1    Vẽ đồ thị , mặt 3D
GI.2   Vẽ đồ thị , mặt  3D
GI.3    Tích phân 2 lớp
GI.5    Tích phân kép
GI.6    Tích phân bội 3
GI.7    Tích phân bội 3
GI.8    Tích phân suy rộng
GI.9    Chuỗi và dãy số
GI.10    Các bài toán cơ bản trong vi  tích phân
GI.11     Vẽ hàm từng khúc ( piecewise ) - dùng để xét tính liên tục của hàm số
GI.12    Tính đạo hàm và tích phân một hàm số cho trước
GI.13     Vẽ đồ thị hàm số trong hệ toạ độ cực
GI.14     Tính đạo hàm riêng
GI.15    Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GI.16    Tính tổng chuỗi số  n = 1...$\infty$
GI.17     Vẽ  đồ thị  3 hàm số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bài viết sau đây mô tả các khái niệm toán học và hướng dẫn tính toán chi tiết bằng công cụ trực tuyến , bạn đọc có thể tham khảo những nội dung chính yếu được đề cập đến trong giáo trình toán phổ thông  cùng với các ví dụ minh họa  .

Một số website hữu ích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn toán :

http://quickmath.com/
http://analyzemath.com/
http://www.intmath.com/
http://www.mathportal.org
https://www.mathway.com/
https://www.symbolab.com/
http://www.graphsketch.com/
http://www.meta-calculator.com/online/?home
http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen8.  HÌNH HỌC - Đường cong 2D - Conics - Hyperbola

8.1  Hyperbola .

Mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,

1. Phương trình chính tắc của Hyperbola  $|\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}|=1$

Lưu ý
Trong nội dung tiếp sau chúng ta sẽ khảo sát chủ yếu các trường hợp Hyperbola có trục thực nằm trên Ox .
(H)

 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

Nửa trục thực   a
Nửa trục ảo      b
Chu vi   không có
Diện tích   không có
Tham số tiêu   focal parameter  $p= b^2/ \sqrt{a^2+b^2}$
Tâm sai  eccentricity   $e = \sqrt{a^2+b^2}/a $  đường chuẩn $x = \pm a/e$
Phương trình hình chữ nhật cơ sở
$x= \pm a , y = \pm b$
Tiệm cận  $y  = \pm bx/a$
$a^2=... \Rightarrow  a = ...  \Rightarrow  2a = ... $  (độ dài trục thực) ; đỉnh thực $A_2,1(\pm a,0)$
$b^2=... \Rightarrow  b = ...  \Rightarrow  2b = ... $  (độ dài trục ảo) ; đỉnh ảo $B_2,1(0,\pm b)$
$c^2=a^2+b^2=... \Rightarrow  c = ...  \Rightarrow  2c = ... $  (tiêu cự) ; tiêu điểm $F_2,1(\pm c,0)$
Ví dụ 1.   Khảo sát Hyperbola (H)  $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Nhập   x^2/25-y^2/9=1,y^2=(9/25)x^2,x^2=25,y^2=9
Xem   http://goo.gl/RmBiYw*Dùng  widget  H10.II.3 KHAO SAT HYPERBOLA
Nhập   x^2/25-y^2/9=1,y^2=(9/25)x^2,x^2=25,y^2=9Ví dụ 2.   Khảo sát Hyperbola (H)  $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=-1$
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Nhập   x^2/4-y^2/9=-1,y^2=(9/4)x^2,x^2=4,y^2=9
Xem    http://goo.gl/Pnf6R3*Dùng  widget  H10.II.3 KHAO SAT HYPERBOLA
Nhập   x^2/4-y^2/9=-1,y^2=(9/4)x^2,x^2=4,y^2=9
2. Phương trình tiếp tuyến với Hyperbola .

2.1  Phương trình tiếp tuyến (T) tại một điểm M thuộc Hyperbola .
Cho (H) :  $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$(dạng chính tắc) , đường thẳng (T)   $Ax+By+C=0$
và điểm $M(x_M,y_M) \in (H)$

Giải hệ   $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ,  $Ax+By+C=0$
Nhập  solve {x^2/a^2-y^2/b^2=1, Ax+By+C=0}   ta cóĐể (H) tiếp xúc với (T) thì  $a^2 A^2-b^2 B^2-C^2=0$
Tiếp điểm M
$x_M = (-a^2 A C- \sqrt{-a^2 b^2 B^2 (a^2 A^2-b^2 B^2-C^2)})/(a^2 A^2-b^2 B^2) , B \neq 0 , a^2 A^2-b^2 B^2 \neq 0$
$y_M = (-A \sqrt{a^2 b^2 B^2 (-a^2 A^2+b^2 B^2+C^2)}-b^2 B^2 C)/(B (b^2 B^2-a^2 A^2)), B \neq 0, a^2 A^2-b^2 B^2 \neq 0$

Xem    http://goo.gl/w4Ftsf


Điều kiện tiếp xúc (T) với (H) là    $a^2 A^2-b^2 B^2-C^2=0$
Tiếp tuyến tại M thuộc (H) :  $A(x-x_M)+B(y-y_M)=0$  nên  $C=-(Ax_M+By_M)$
Thay vào điều kiện tiếp xúc , thu được
 $a^2 A^2-b^2 B^2-(Ax_M+By_M)^2=0$  giải phương trình này tìm quan hệ giữa A , B  , chọn A , B tương ứng .

 -Một cách vắn tắt :
Điểm $M(x_M,y_M) \in (H)$  phương trình tiếp tuyến với (H) tại M là
$x_Mx/a^2-y_My/b^2=1$

Lưu ý .
Nếu   $a^2 A^2-b^2 B^2-C^2<0$  thì (H) cắt (T)  tại 2 điểm phân biệt .
Nếu   $a^2 A^2-b^2 B^2-C^2>0$  thì (H) không cắt (T)  .


2.2   Phương trình tiếp tuyến (T) với Hyperbola (H) song song đường thẳng (d) .
Cho (H) :  $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$(dạng chính tắc) , đường thẳng (d)   $Ax+By+C=0$

Phương trình tiếp tuyến (T)  //  (d)  là  : $Ax+By+m=0$
-Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng (T)  $Ax+By+m=0$  và  Hyperbola (H)
Điều kiện tiếp xúc (T) với (H) là    $a^2 A^2-b^2 B^2-m^2=0$
Giải phương trình này tìm được m .

Lưu ý
*Tiếp tuyến song song với trục tung   Oy  là   : $x= \pm a$


2.3   Phương trình tiếp tuyến (T) với Hyperbola (H) vuông góc đường thẳng (d) .
Cho (H) :  $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$(dạng chính tắc) , đường thẳng (d)   $Ax+By+C=0$

Phương trình tiếp tuyến (T)  _|_  (d)  là  : $Bx-Ay+m=0$
-Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng (T)  $Bx-Ay+m=0$  và  Hyperbola (H)
Điều kiện tiếp xúc (T) với (H) là    $a^2 B^2-b^2 A^2-m^2=0$
Giải phương trình này tìm được m .

Lưu ý
*Tiếp tuyến vuông góc với trục hoành Ox  là  : $x= \pm a$


2.4   Phương trình tiếp tuyến (T) với Hyperbola (H) đi qua điểm M1 không thuộc (H) .
Cho (H) :  $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$(dạng chính tắc) , và điểm   $M_1(x_1,y_1) \notin (H)$

Phương trình tiếp tuyến (T) đi qua $M_1(x_1,y_1)$  là  : $A(x-x_1)+B(y-y_1)=0$
nên  $C=-(Ax_1+By_1)$

-Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng (T)  $A(x-x_1)+B(y-y_1)=0$  và  Hyperbola (H)
 $a^2 A^2-b^2 B^2-C^2=0$
Thay vào điều kiện tiếp xúc , thu được
$a^2 A^2-b^2 B^2-(Ax_1+By_1)^2=0$

Giải phương trình này tìm được quan hệ giữa A , B . Chọn A và B tương ứng .

Với phương trình (H) chính tắc có tâm $I(x_0,y_0)$  khác O(0,0) 
$(x-x_0)^2/a^2-(y-y_0)^2/b^2=1$
Điều kiện tiếp xúc (T) : Ax+By+C=0 với (H) là   
 $a^2 A^2-b^2 B^2=(Ax_0+By_0+C)^2$
Xem    http://goo.gl/VkK9bl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8.1.1   Khảo sát Hyperbola và điểm , đoạn thẳng , đường thẳng , đường tròn .

a. Khảo sát Hyperbola .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Khảo sát  (H)   x^2/9-y^2/4 =1
Nhập       x^2/9-y^2/4 =1
*Dùng  widget  H10.II.3 KHAO SAT HYPERBOLA
b. Vẽ Hyperbola và điểm .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Khảo sát   (H)  x^2/9-y^2/4 =1  và điểm M(2,-3)
Nhập  hyperbola center (0,0) semimajor = 3 semiminor =2 , segment (0,0)  (2,-3)

Xem   http://goo.gl/X0fHgyKết luận :  Điểm M(2,-3) ở ngoài (H)
Hoặc nhập    x=2 , y = -3 , x^2/9-y^2/4 =1
Xem   http://goo.gl/XX0mAs
c. Vẽ Hyperbola và đoạn thẳng .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Khảo sát   (H)  x^2/9-y^2/4 =1  và đoạn thẳng MN  với M(2,-3)  N(-1,4)
Nhập  hyperbola center (0,0) semimajor = 3 semiminor =2 , segment   (2,-3) (-1,4)
Xem    http://goo.gl/6S8TuiKết luận :  Đoạn  MN không cắt (H)


d. Vẽ Hyperbpla và đường thẳng .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Khảo sát (H)   x^2/9-y^2/4 =1  và đường thẳng  (d)  x - y + 6 = 0
Nhập   x^2/9-y^2/4 =1  ,  x - y +6 = 0
Xem   http://goo.gl/SvZQHvKết luận :  Đường thẳng (d) cắt (H)


e. Vẽ Hyperbola và đường tròn .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Khảo sát  (H)   x^2/9-y^2/4 =1  và đường tròn  (C)  x^2 + y^2  =9
Nhập   x^2/9-y^2/4 =1  ,   x^2 + y^2  = 9
Xem    http://goo.gl/SguhfRKết luận :  Đường tròn (C) tiếp xúc (H) tại 2 điểm .


8.1.2   Viết phương trình Hyperbola  .

a. Viết phương trình Hyperbola biết tâm , trục thực , trục ảo .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) biết tâm I(-2,1) , nửa trục thực = 5 , nửa trục ảo = 3
Nhập      with x0=-2 , y0=1 , a= 5 , b=3 , find (x-x0)^2/a^2-(y-y0)^2/b^2=1
Xem    http://goo.gl/3bl6kG*Dùng  widget  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TRUC THUC,TRUC AO

b. Viết phương trình Hyperbola biết tâm ,  trục thực , tiêu cự .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) biết tâm I(-3,2) , nửa trục thực = 4 , nửa tiêu cự = 5
*Dùng  widget  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TR THUC,TIEU CU
c. Viết phương trình Hyperbola biết tâm ,  trục ảo , tiêu cự .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) biết tâm I(1/2,-5/2) , nửa trục ảo = 4 , nửa tiêu cự = 5
*Dùng   widget  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TR. AO,TIEU CU
d. Viết phương trình Hyperbola biết tâm ,  trục thực , tâm sai e .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) biết tâm I(2,-3) , nửa trục thực = 3 , tâm sai = 5/3
*Dùng   widget H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TR.THUC,TAM SAI
e. Viết phương trình Hyperbola biết tâm ,  trục ảo , tâm sai e .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) biết tâm I(1,-1) , nửa trục ảo = 3 , tâm sai = 5/4
*Dùng  widget H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TRUC AO,TAM SAI
f. Viết phương trình Hyperbola biết tâm ,  tiêu cự , tâm sai e .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) biết tâm I(-1,-2) , tiêu cự = 10 , tâm sai = 5/3

Lưu ý : Nhập tâm sai e = (5/3)  ( dạng phân số hoặc căn số phải để trong dấu ngoặc )
*Dùng  widget  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TIEU CU,TAM SAI

g. Viết phương trình Hyperbola biết tâm , trục thực , qua điểm M .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) có tâm I(5,-1) , trục thực = 4 , đi qua M(1,-4)
Phương trình Hyperbola (H)  $(x-x0)^2/a^2-(y-y0)^2/b^2=1$
Điểm  $M(x_M,y_M) \in (H)$ nên $(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Xét   $a= ...;(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Giải hệ phương trình tìm được b .

Cụ thể với tâm I(5,-1) , ta có   (x-5)^2/a^2-(y+1)^2/b^2=1
Điểm M(1,-4) trên (H) nên  (1-5)^2/a^2-(-4+1)^2/b^2=1
Xét  a =2 , (1-5)^2/a^2-(-4+1)^2/b^2=1
Nhập solve  a =2 , (1-5)^2/a^2-(-4+1)^2/b^2=1  thu được  b =$ \sqrt{3}$
Xem   http://goo.gl/Rlvptm

*Dùng  widget  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TR.THUC,QUA MVậy phương trình (H) là  $(x-5)^2/2^2-(y+1)^2/3=1$

*Dùng  widget  H10.II.3 KHAO SAT HYPERBOLA
Nhập  (x-5)^2/2^2-(y+1)^2/3=1,x=1,y=-4
h. Viết phương trình Hyperbola biết tâm , trục ảo , qua điểm M .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) có tâm I(-3,1) , trục ảo = 6 , đi qua M(2,1)
Phương trình Hyperbola (H)  $(x-x0)^2/a^2-(y-y0)^2/b^2=1$
Điểm  $M(x_M,y_M) \in (H)$ nên $(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Xét   $b= ...;(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Giải hệ phương trình tìm được a .

Cụ thể với tâm I(-3,1) , ta có   (x+3)^2/a^2-(y-1)^2/b^2=1
Điểm M(2,1) trên (H) nên  (2+3)^2/a^2-(1-1)^2/b^2=1
Xét  b =3 , (2+3)^2/a^2-(1-1)^2/b^2=1
Nhập  solve   b =3 , (2+3)^2/a^2-(1-1)^2/b^2=1   thu được  a = 5
Xem     http://goo.gl/7sR0H0

*Dùng   widget  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TR. AO,QUA MVậy phương trình (H) là  $(x+3)^2/5^2-(y-1)^2/3^2=1$

*Dùng  widget  H10.II.3 KHAO SAT HYPERBOLA
Nhập   (x+3)^2/5^2-(y-1)^2/3^2=1 , x=2,y=1

i. Viết phương trình Hyperbola biết tâm , tiêu cự , qua điểm M .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) có tâm I(-3,1) , tiêu cự = 26 , đi qua M(2,1)
Phương trình Hyperbola (H)  $(x-x0)^2/a^2-(y-y0)^2/b^2=1$
Điểm  $M(x_M,y_M) \in (H)$ nên $(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Xét   $c= ...;(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Giải hệ phương trình tìm được a , b .

Cụ thể với tâm I(-3,1) , ta có   (x+3)^2/a^2-(y-1)^2/b^2=1
Điểm M(2,1) trên (H) nên  (2+3)^2/a^2-(1-1)^2/b^2=1
Xét  c =13 , (2+3)^2/a^2-(1-1)^2/b^2=1
Nhập  solve   [c =13 , a^2+b^2=c^2, (2+3)^2/a^2-(1-1)^2/b^2=1,a>0,b>0]  for a , b
  thu được  a = 5 , b =12
Xem   http://goo.gl/t9u3BZhttp://goo.gl/t9u3BZ
*Dùng  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM.TIEU CU ,QUA DIEM M


Vậy phương trình (H) là  $(x+3)^2/5^2-(y-1)^2/12^2=1$
Xem    http://goo.gl/gsoviT

Kiểm tra
*Dùng  widget  H10.II.3 KHAO SAT HYPERBOLA
Nhập   (x+3)^2/5^2-(y-1)^2/12^2=1 , x=2,y=1k. Viết phương trình Hypeerbola biết tâm , tâm sai , qua điểm M .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) có tâm I(-1,2) , tâm sai = 5/4 , đi qua M(-3,2)
Phương trình Hyperbola (H)  $(x-x0)^2/a^2-(y-y0)^2/b^2=1$
Điểm  $M(x_M,y_M) \in (H)$ nên $(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Xét   $e=c/a= ...;(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Giải hệ phương trình tìm được a , b .

Cụ thể với tâm I(-1,2) , ta có   (x+1)^2/a^2-(y-2)^2/b^2=1
Điểm M(-3,2) trên (H) nên  (-3+1)^2/a^2-(2-2)^2/b^2=1
Xét  e = c/a =5/4 ,(-3+1)^2/a^2-(2-2)^2/b^2=1
Nhập  solve   [ c/a =5/4 , c^2=a^2+b^2,(-3+1)^2/a^2-(2-2)^2/b^2=1,a>0,b>0,c>0]  for a , b
  thu được  a = 2 , b = 3/2 , c =5/2
Xem    http://goo.gl/nVrgui
*Dùng  widget  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,TAM SAI,QUA DIEM MVậy phương trình (H) là  $(x+1)^2/2^2-(y-2)^2/(3/2)^2=1$

*Dùng  widget  H10.II.3 KHAO SAT HYPERBOLA

Nhập   (x+1)^2/2^2-(y-2)^2/(3/2)^2=1 , x=-3,y=2
Xem     http://goo.gl/r6GRb3l. Viết phương trình Hyperbola biết tâm , qua 2 điểm M , N .  
Công cụ Giải toán trực tuyến W|A 
Nhập trực tiếp vào ô  Your Problem , Click Submit
Hoặc nhập trực tiếp  http://www.wolframalpha.com

Ví dụ .   Viết phương trình (H) có tâm I(1,0) , đi qua M(-2,0) và N(7,2*sqrt(3))
Phương trình Hyperbola (H)  $(x-x0)^2/a^2-(y-y0)^2/b^2=1$
Điểm  $M(x_M,y_M) \in (H)$ nên $(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$
Điểm  $N(x_N,y_N)  \in (H)$ nên $(x_N-x0)^2/a^2-(y_N-y0)^2/b^2=1$

Xét   $(x_M-x0)^2/a^2-(y_M-y0)^2/b^2=1$  và  $(x_N-x0)^2/a^2-(y_N-y0)^2/b^2=1$
 Giải hệ phương trình tìm được a , b , c .

Cụ thể với tâm I(1,0) , ta có   (x-1)^2/a^2-(y-0)^2/b^2=1
Điểm M(-2,0) trên (H) nên  (-2-1)^2/a^2-(0-0)^2/b^2=1
Điểm N(7,2*sqrt(3)) trên (H) nên  (7-1)^2/a^2-(2*sqrt(3)-0)^2/b^2=1


Xét  (-2-1)^2/a^2-(0-0)^2/b^2=1 , (7-1)^2/a^2-(2*sqrt(3)-0)^2/b^2=1

Nhập  solve [(-2-1)^2/a^2-(0-0)^2/b^2=1 , (7-1)^2/a^2-(2*sqrt(3)-0)^2/b^2=1, c^2=a^2+b^2,a>0,b>0,c>0]  for a , b and c

  thu được  $a = 3, b = 2 , c = sqrt(13)$
Xem    http://goo.gl/2Hv86u

*Dùng  widget  H10.II.3 HYPERBOLA CO TAM,QUA 2 DIEM M,NVậy phương trình (E) là  $(x-1)^2/3^2-(y-0)^2/2^2=1$

*Dùng  widget  H10.II.3 KHAO SAT HYPERBOLA

Nhập  (x-1)^2/3^2-(y-0)^2/2^2=1 , x=-2,y=0,x=7,y=2*sqrt(3)

Xem     http://goo.gl/3JJfQ5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trần hồng Cơ
30/05/2015

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mục đích cuộc sống càng cao thì đời người càng giá trị.

 Geothe

*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Giới thiệu bản thân

Ảnh của Tôi


Các chuyên đề ứng dụng .

1. Phương trình vi phân  
2. Toán đơn giản - College Algebra 
3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
5. Phương trình tích phân 
( đang chuẩn bị ) 

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran