Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

MW

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

Mozart Piano Concerto
Mozart Piano Concerto No.27 In B Flat, KV 595- 1 Allegro - Various Artists
---------------------------------------------------------------------------------------------

Mozart Piano Concerto No.27 In B Flat, KV595- 2 Larghetto - Various Artists

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mozart Piano Concerto No.27 In B Flat, KV 595- 3 Allegro - Various Artists


Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

My works Online MAGAZINE

My works Online


A LITTLE SMILE - I BELIEVE IN YOU
THE SOLUTION STABILITY OF VAN DER POL'S EQUATION .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.


THE SOLUTION STABILITY OF VAN DER POL'S EQUATION .
THE SOLUTION STABILITY OF

VAN DER POL'S EQUATION .

by CO. H . TRAN .


HUI - NCU HCMC

Vietnam coth123@math.com & cohtran@math.com Copyright 2004 November 06 2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** Abstract : The Van der Pol differential quation is solved by averaging method . ** Subjects: Vibration Mechanics , The Differential equations . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Introduction This worksheet demonstrates Maple's capabilities in finding the graphical solution and dealing with the stability of the steady state solution of Van der Pol 's differential equation . All rights reserved. Copying or transmitting of this material without the permission of the authors is not allowed . We consider the Van Der Pol differential equation :
[0] Two topics that we will be in discussion are - Finding the steady state solution of this equation by averaging method .- Estimating the stability of solution obtained . 1 .Define the model of problem : We examine the effect of non-linear system under external force caused by the AC generator ( see fig 1. )Image Image( fig 1. ) The differential equation of this model is given in the form + [1] After simplifying we obtain : [2]


*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Giới thiệu bản thân

Ảnh của Tôi


Các chuyên đề ứng dụng .

1. Phương trình vi phân  
2. Toán đơn giản - College Algebra 
3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
5. Phương trình tích phân 
( đang chuẩn bị ) 

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran