Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

MW

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2006

Solving the Viscous Composite Cylinder Problem by Sokolov's Method

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.Solving the Viscous Composite Cylinder Problem by Sokolov's Method
Member Rating:
(rate this application)
Author:
Dr. Co Hong Tran
Application Type:
White Paper
Publish date:
**NEW** July, 2006
Related Products:
Maple 9.5
Language:
English
Options:

View as PDF (.pdf, 1,199.5kb)
Abstract:The paper presents some thoughts about the plane strain problem of the viscous orthotropic composite materials cylinder under internal and external pressure with respect to using the average approximating method . To compute the interior stress , from the elastic solution we use the Volterra’s principle and Sokolov’s method in the corresponding integral equation to find the viscous solution


Thank you for your contact to the My Blog .

I have added my application and you can view it here:
http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=1976

Please let me know if you have any questions or comments,------------------------------------------------------------------------------------------

 LUẬN VỀ NHƯ KHÔNG 
 ( Cảm tác khi đọc bài CÁI KHÔNG TRONG LƯỢNG TỬ )LÝ ĐẠO VÔ CÙNG NHƯ KHÔNG THỂ

DIỆT SINH tương hợp tại THIÊN DUYÊN

BẤT SINH BẤT DIỆT trùng lai HIỆP

ĐẠO LÝ giải MINH khó vẹn tuyền .


VÔ MINH KHÔNG THUYẾT gọi là DUYÊN ,

Điều TÂM BẤT ĐỊNH ẩn tại THIỀN

KHÔNG tri KHÔNG lý tâm THANH TỊNH

ĐẠO nơi ẨN NGHĨA ấy TỰ NHIÊN .


NGỘ như THỰC CHỨNG , TÂM VÔ PHÁP

ĐỊNH là VÔ ĐỊNH tự nhân DUYÊN

Ý quy VÔ Ý TÂM THIỀN ĐỊNH

LUẬN hay BẤT LUẬN chẳng tranh : PHIỀN . NGỘ ĐỊNH Ý LUẬN NHƯ THỰC CHỨNG
TÂM VÔ PHÁP ĐỊNH TỰ NHÂN DUYÊN
THIỀN QUY NHƯ Ý TÂM BẤT LUẬN
VÔ MINH DUYÊN KHỞI ẤY TẠI : THIỀN !


Bạn muốn gặp Ta ? Ta gặp Bạn ?
KHÔNG đời KHÔNG Đạo chẳng lụy PHIỀN
TÁI SINH nhất kiếp NHƯ LAI kiếp
Tách trà nhạt khói thoảng AN NHIÊN .
Tri âm Bạn hữu vui thiên tuế

Nhật nguyệt đôi vầng sáng GIÁC VIÊN

Ngộ Định Ý Luận Như Không Pháp .

Nhất Dạ miên trường Tái Sinh Duyên .
Trần hồng Cơ

Ngộ Định Ý Luận Như Không Pháp .

Nhất Dạ miên trường Tái Sinh Duyên .


Bản gốc :  09/01/2006Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

 -------------------------------------------------------------------------------------------
Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
 Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
Albert Einstein . 

THE AVERAGE APPROXIMATING METHOD ON FUNCTIONAL ADJUSTMENT QUANTITY


Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.


THE AVERAGE APPROXIMATING METHOD ON FUNCTIONAL ADJUSTMENT QUANTITY FOR SOLVING
 Volterra Integral Equation of the second kind . 

( corrected for solving integral equations with Hereditary kernels )
by Co.H Tran , University of Natural Sciences , HCMC Vietnam -
Institute of Applied Mechanics , HCMC - coth123@math.com & coth123@yahoo.com
Copyright 2004
Sat , November 06 2004
----------------------------------------------------------------------------------------------------
** Abstract : Solving the Volterra's integral equation II with applying the Neumann series and the average approximating method on functional adjustment quantity .
** Subjects: Viscoelasticity Mechanics , The Integral equation .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright
Co.H Tran --
. The Average Approximating Method on Functional Adjustment Quantity ( Sokolov's method ) All rights reserved. No copying or transmitting of this material is allowed without the prior written permission of Co.H Tran

The Average Approximating Method on Functional Adjustment Quantity ( Sokolov's method )

In consideration of The Volterra Integral Equation II ( second kind ) , we find the explicit expression for the resolvent kernel ( t , t ) in the general form : v = ( 1 + K* ) u here : arbitrary parameter . The solution of u can be represented with the Neumann series : . The resolvent operator * is determined by a Neumann series : , then the kernel . The convergence of this series must be investigated in a connection with the Neumann series . The average approximating method on the functional adjustment quantity ( Sokolov's method ) makes increasing for the rate of convergence of this series . From the first approximation of the solution u , we find the adjustment quantity for the next and so on . We consider the following equation : ( 1 ) the first approximation : ( 2 ) by choosing the initial adjustment quantity : ( 3 ) From ( 2 ) and ( 3 ) we obtain : ( 4 ) with ( 5 ) the n-th approximation : ( 6 ) and the adjustment quantity of the n-th order can then be written as : ( 7 ) here ( 8 ) . From ( 6 ) , ( 7 ) and ( 8 ) we have : ( 9 ) Denoting the formulas ( 6 ) to ( 9 ) can be carried out by the computer programming language. We can show that the convergence condition of this method is ( 10 ) here : the project-operator from the Banach's space B into its space Bo ( the solution u B )
Sokolov's method
As seen , the first approximation : We choose the initial adjustment quantity : with ;
adjustment quantity of the order i-th can be expresssed :
The coefficient
Compare with the initial function and we have the error estimated :
It is easy to see that (x) n is a Cauchy sequence in L2(T) as k -> . It follows from the completeness of L2(T) that it converges in the L2 sense to a sum g in L2(T). That is, we have lim (x) -(x) = 0 k ->Legal Notice: The copyright for this application is owned by Maplesoft. The application is intended to demonstrate the use of Maple to solve a particular problem. It has been made available for product evaluation purposes only and may not be used in any other context without the express permission of Maplesoft.
Please let me know if you have any questions or commen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.


-------------------------------------------------------------------------------------------

 Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
Albert Einstein . 


*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Giới thiệu bản thân

Ảnh của Tôi


Các chuyên đề ứng dụng .

1. Phương trình vi phân  
2. Toán đơn giản - College Algebra 
3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
5. Phương trình tích phân 
( đang chuẩn bị ) 

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran