Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

MW

Bản đồ BLOG TOÁN - CƠ HỌC ỨNG DỤNG

  Không có nhận xét nào :

  Đăng nhận xét

  Cám ơn lời bình luận của các bạn .
  Tôi sẽ xem và trả lời ngay khi có thể .


  I will review and respond to your comments as soon as possible.,
  Thank you .

  Trần hồng Cơ .
  Co.H.Tran
  MMPC-VN
  cohtran@mail.com
  https://plus.google.com/+HongCoTranMMPC-VN/about

  *******

  Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
  Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


  Chia xẻ

  Bài viết được xem nhiều trong tuần

  CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

  Danh sách Blog

  Giới thiệu bản thân

  Ảnh của Tôi


  Các chuyên đề ứng dụng .

  1. Phương trình vi phân  
  2. Toán đơn giản - College Algebra 
  3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
  4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
  5. Phương trình tích phân 
  ( đang chuẩn bị ) 

  Gặp Cơ tại Researchgate.net

  Co Tran