Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

MW

Hiển thị các bài đăng có nhãn phương trình vi phân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phương trình vi phân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

HÀM ĐẶC BIỆT - Phần 2 .


HÀM ĐẶC BIỆT .
Phần 2 .

Trong giáo trình toán lý chúng ta thường gặp một số hàm đặc biệt xuất hiện trong biểu thức nghiệm và các phương trình vi phân . Bài viết sau đây gồm nhiều phần , tác giả sẽ lần lượt giới thiệu về các hàm này qua định nghĩa , mô tả đồ thị và các tính chất cơ bản .  Những thông tin này được tham khảo từ nhiều nguồn sách và các trích dẫn khác từ internet .


Trần hồng Cơ
Ngày 12/02/2014.

Đường dẫn :

Phần 1 . http://cohtran.blogspot.com/2013/10/ham-dac-biet-phan-1.html
Phần 2 . http://cohtran.blogspot.com/2014/02/ham-dac-biet-phan-2.html6. Hàm Bessel điều chỉnh .

Dùng công cụ trực tuyến WA trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN 
Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' modified bessel function  ' và click Submit .


7. Hàm zeta  .

Dùng công cụ trực tuyến WA trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN 
Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' zeta function  ' và click Submit .

8. Hàm sai số  .
Dùng công cụ trực tuyến WA trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN 
Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' error function  ' và click Submit .

9. Hàm Elliptic .
Tích phân Elliptic là tích phân vô tỷ , thường không thể được biểu diễn qua các hàm cơ bản . Có 3 loại như sau :
Khi $\varphi =\frac{\pi }{2}$ ta nói đây là các tích phân Elliptic đầy đủ có khai triển như sau
10. Hàm siêu hình học .
* Chuỗi siêu hình học là chuỗi có dạng 
* Tính chất :

xem
http://en.wikipedia.org/wiki/Frobenius_solution_to_the_hypergeometric_equation
http://www.efunda.com/math/hypergeometric/hypergeometric.cfm


11. Hàm tích phân .
a. Tích phân mũ .
Định nghĩa : Hàm tích phân mũ có dạng 
Dùng công cụ trực tuyến WA trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN 
Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' exponential integral  ' và click Submit .


b. Tích phân sin và cos .
Định nghĩa : Hàm tích phân sin và cos có dạng 
Dùng công cụ trực tuyến WA trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN 
Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' sine integral  '  hoặc  ' cosine integral '   click Submit .

Các tính chất của hàm tích phân sin và cos . 
c. Tích phân Fresnel sin và cos .
Định nghĩa : Hàm tích phân Fresnel sin và cos có dạng 
Dùng công cụ trực tuyến WA trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN 
Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' fresnel integral  '   click Submit 

Dùng công cụ trực tuyến Keisan tại địa chỉ sau 
http://keisan.casio.com/ . Nhập giá trị ban đầu vào ô initial value  , sau đó click execute đọc các giá trị hàm Fresnel sine và cosine . Để vẽ đồ thị , bạn click vào ô chart , nhập các tham số cần thiết và nhấn draw
Các tính chất của hàm tích phân Fresnel sin và cos .  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Khoa học là một điều tuyệt vời khi không phải dùng nó để kiếm sống.

 Albert Einstein .

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

HÀM ĐẶC BIỆT . Phần 1 .


HÀM ĐẶC BIỆT .
Phần 1 .

Trong giáo trình toán lý chúng ta thường gặp một số hàm đặc biệt xuất hiện trong biểu thức nghiệm và các phương trình vi phân . Bài viết sau đây gồm nhiều phần , tác giả sẽ lần lượt giới thiệu về các hàm này qua định nghĩa , mô tả đồ thị và các tính chất cơ bản .  Những thông tin này được tham khảo từ nhiều nguồn sách và các trích dẫn khác từ internet .


Trần hồng Cơ
Ngày 12/10/2013.

Đường dẫn :

Phần 1 . http://cohtran.blogspot.com/2013/10/ham-dac-biet-phan-1.html
Phần 2 . http://cohtran.blogspot.com/2014/02/ham-dac-biet-phan-2.html1. Hàm Heaviside . 
2. Hàm delta Dirac .
Dùng công cụ trực tuyến WA trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN 
Để tìm biểu thức của hàm delta Dirac ta nhập dữ liệu dirac(  ) và nhấn submit .
Ví dụ : dirac(t - 4)


3. Hàm Gamma .


Đồ thị hàm Gamma 
Dùng công cụ trực tuyến WA trên Blog TOÁN ĐƠN GIẢN 

Để tìm giá trị của hàm gamma ta nhập dữ liệu gamma( ) và nhấn submit .

Ví dụ : gamma(3/5)

4. Hàm Beta .

Các tính chất .

Đồ thị hàm beta 
Để tìm giá trị của hàm beta ta nhập dữ liệu beta( , ) và nhấn submit .
Ví dụ : beta(x,2)

5. Hàm Bessel .
Bài toán biên Sturm - Liouville  có một trường hợp đặc biệt rất quan trọng đó là phương trình vi phân Bessel , xuất hiện nhiều với hệ trục tọa độ cực và trụ . 
Điều kiện C2 -> 0 nhằm mục đích thu được các ý nghĩa vật lý khi phương trình vi phân Bessel không có điểm nguồn hoặc điểm giếng tại x = 0 .
Loại 1 . Ký hiệu là  Jn(z)  
Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' bessel function  ' và click Submit .
Loại 2 . Ký hiệu là  Yn(z) 

Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' bessel function second kind ' và click Submit .
Đồ thị 
Loại 3 . Ký hiệu là  Hn(z) , còn được gọi là hàm Hankel . Có 2 loại hàm Hankel được biểu diễn theo hàm Bessel như sau 
Khảo sát chi tiết bằng WA . Nhập vào ' hankel function ' và click Submit .


 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Khoa học là một điều tuyệt vời khi không phải dùng nó để kiếm sống.

 Albert Einstein .

*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Giới thiệu bản thân

Ảnh của Tôi


Các chuyên đề ứng dụng .

1. Phương trình vi phân  
2. Toán đơn giản - College Algebra 
3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
5. Phương trình tích phân 
( đang chuẩn bị ) 

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran