Giải toán trực tuyến W | A
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

MW

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN . Phần 14e . KHẢO SÁT HÀM SỐ - Cực trị của hàm số .GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG BẰNG CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN .

Phần 14e . KHẢO SÁT HÀM SỐ  - Cực trị của hàm số .   


DANH MỤC CÔNG CỤ GIẢI TOÁN TRỰC TUYẾN  MATHEMATICA  WOLFRAM | ALPHA .

Giới thiệu .

Bạn đọc truy cập vào đường dẫn  http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen  để sử dụng các widgets giải toán trực tuyến W|A Mathematica theo chỉ mục trong danh sách dưới đây .

Những widgets này đã được tác giả sắp xếp theo từng môn học và cấp lớp theo ký hiệu như sau :

D : Đại số . Ví dụ  D8.1 widget dùng cho Đại số lớp 8 , mục 1 - Khai triển , rút gọn biểu thức đại số .
H : Hình học . Ví dụ  H12.3  widget dùng cho Hình học lớp 12 , mục 3 - Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian .
G : Giải tích . Ví dụ : G11.7  widget dùng cho Giải tích lớp 11 , mục 7 - Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
GI : Giải tích cao cấp I . Ví dụ GI.15  widget dùng cho Giải tích cao cấp I , mục 15 - Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GII : Giải tích cao cấp II .


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 ĐẠI SỐ 8

D8.1  Khai triển , rút gọn biểu thức đại số
D8.2  Rút gọn phân thức
D8.3  Phân tích thừa số
D8.4  Nhân 2 đa thức
D8.5  Khai triển tích số ( có thể dùng để khai triển Newton )
D8.6  Phân tích thừa số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 10

D10.1 Giải phương trình nguyên Diophante
D10.2 Giải phương trình tuyệt đối
D10.3 Giải phương trình chứa tham số
D10.4  Giải phương trình đại số
D10.5  Giải phương trình từng bước
D10.6  Giải bất phương trình minh hoạ bằng đồ thị

D10.8  Tính giá trị biểu thức hàm số
D10.9  Giải bất phương trình đại số và minh hoạ bằng đồ thị
D10.10  Giải bất phương trình đại số - tìm miền nghiệm
D10.11  Giải phương trình đại số
D10.12  Giải phương trình vô tỷ
D10.13  Giải phương trình minh hoạ từng bước
D10.14  Giải phương trình dạng hàm ẩn
D10.15  Giải hệ thống phương trình tuyến tính , phi tuyến
D10.16  Giải hệ phương trình
D10.17  Vẽ miền nghiệm của bất phương trình đại số
D10.19  Tối ưu hoá hàm 2 biến với các ràng buộc
D10.20  Tìm giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành Ox , trục tung Oy

HÌNH HỌC 10

H10.1  Tính diện tích tam giác trong hệ toạ độ Oxy
H10.3  Khảo sát conic ( đường tròn , Ellipse , Parabola , Hyperbola )
H10.2  Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong Oxy++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 11

D11.1 Thuật chia Euclide dùng cho số và đa thức  ( HORNER )
D11.2  Tính tổng nghịch đảo của n số tự nhiên
D11.6  Khai triển nhị thức Newton


GIẢI TÍCH 11


G11.1  Tính gíá trị một chuỗi số  theo n
G11.2  Đa thức truy hồi
G11.3  Khảo sát tính hội tụ của chuỗi số
G11.4  Tính giới hạn của chuỗi số khi  $n \rightarrow  \infty$
G11.5  Tìm hàm số ngược của hàm số cho trước
G11.6  Tìm đạo hàm của hàm số hợp - giải thích
G11.7   Tính đạo hàm cấp cao của hàm số
G11.8   Tìm giới hạn của hàm số
G11.9   Tìm giới hạn của hàm số
G11.10  Tính đạo hàm hàm số có dạng U/V
G11.11  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước
G11.12  Tìm đạo hàm của hàm số cho trước

G11+12.1   Tính đạo hàm ,tích phân , giới hạn , vẽ đồ thị


LƯỢNG GIÁC 11

L11.1   Giải phương trình lượng giác
L11.2   Giải phương trình lượng giác trên một đoạn
L11.3   Tìm chu kỳ của hàm số tuần hoàn
L11.4   Khai triển công thức lượng giác++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐẠI SỐ 12

D12.1   Cấu trúc của số phức
D12.1   Giải phương trình mũ
D12.3   Giải  phương trình chứa tham số
D12.4   Giải  phương trình  bất kỳ  ( Bậc 2 , 3 , ... , mũ  , log , căn thức )
D12.5   Giải phương trình mũGIẢI TÍCH 12


G12.1  Vẽ đồ thị biểu diễn phương trình
G12.2    Khảo sát hàm số hữu tỷ
G12.3   Vẽ đồ thị trong toạ độ cực (Polar)
G12.4    Tìm cực trị của hàm số
G12.5    Vẽ đồ thị hàm số 2D
G12.6   Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số
G12.7    Vẽ nhiều hàm số - Basic plot. To plot two or more functions, enter {f1(x), f2(x),...}
G12.8    Tìm điểm uốn của hàm số cho trước
G12.9    Tìm nghiệm của các phương trình  y = 0 , y ' = 0 ,  y " = 0
G12.10    Tính tích phân bất định
G12.11    Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.12   Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước
G12.13   Tìm đường tiệm cận của hàm số
G12.14   Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.15  Tìm giao điểm của hàm số đa thức và trục hoành Ox - Vẽ đồ thị .
G12.16    Tính thể tích vật thể tròn xoay giới hạn bởi (C1) , (C2)
G12.17    Vẽ đồ thị hàm số ( có đường tiệm cận )
G12.18   Vẽ đồ thị 2D , 3D
G12.19   Tìm hoành độ giao điểm giữa 2 đường cong (C1) , (C2)
G12.20    Vẽ đường cong tham số 3D
G12.21    Tính diện tich mặt tròn xoay
G12.22    Tích thể tích vật tròn xoay  (C) , trục  Ox , x =a , x= b
G12.23    Thể tích vật tròn xoay
G12.24    Tích thể tích vật tròn xoay (C1) , (C2) , trục OX , x = a , x = b
G12.25    Khảo sát hàm số đơn giản
G12.26    Tìm cực trị của hàm số
G12.27    Tìm nguyên hàm của hàm số
G12.28    Tính tích phân xác định


HÌNH HỌC 12


H12.1  Tính khoảng cách 2 điểm trong 2D , 3D
H12.2   Viết phương trình mặt phẳng qua 3 điểm trong không gian
H12.3  Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian
H12.4   Tìm công thức thể tích , diện tích hình không gian
H12.5   Vẽ đồ thị 2D , mặt 3D
H12.6    Tích có hướng 2 vector++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GIẢI TÍCH CAO CẤP

GI.1    Vẽ đồ thị , mặt 3D
GI.2   Vẽ đồ thị , mặt  3D
GI.3    Tích phân 2 lớp
GI.5    Tích phân kép
GI.6    Tích phân bội 3
GI.7    Tích phân bội 3
GI.8    Tích phân suy rộng
GI.9    Chuỗi và dãy số
GI.10    Các bài toán cơ bản trong vi  tích phân
GI.11     Vẽ hàm từng khúc ( piecewise ) - dùng để xét tính liên tục của hàm số
GI.12    Tính đạo hàm và tích phân một hàm số cho trước
GI.13     Vẽ đồ thị hàm số trong hệ toạ độ cực
GI.14     Tính đạo hàm riêng
GI.15    Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR
GI.16    Tính tổng chuỗi số  n = 1...$\infty$
GI.17     Vẽ  đồ thị  3 hàm số

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bài viết sau đây mô tả các khái niệm toán học và hướng dẫn tính toán chi tiết bằng công cụ trực tuyến , bạn đọc có thể tham khảo những nội dung chính yếu được đề cập đến trong giáo trình toán phổ thông  cùng với các ví dụ minh họa  .

Một số website hữu ích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn toán :

http://quickmath.com/
http://analyzemath.com/
http://www.intmath.com/
http://www.mathportal.org
https://www.mathway.com/
https://www.symbolab.com/
http://www.graphsketch.com/
http://www.meta-calculator.com/online/?home
http://cohtrantmed.yolasite.com/widgets-tructuyen
https://www.geekandnerd.org/edu-courses/

14.  KHẢO SÁT HÀM SỐ  - Cực trị của hàm số .

14.9  Cực trị của hàm số .

14.9.1  Tìm cực trị của hàm số $y=f(x)$ .
a. Quy tắc chung .

*Hàm số có cực trị tại   $x=x_{0} \Leftrightarrow $
+ Đạo hàm cấp 1 :  $y'(x_{0})=0 $
+ Đạo hàm cấp 1 $y'(x)$ đổi dấu khi đi qua $x_{0}$
Thực hành
*Tính đạo hàm y'(x) , giải phương trình $y'(x) = 0$ , tìm cực trị hàm số .
*Lập bảng biến thiên tăng giảm

x
-∞

                             +∞
y’(x)y(x)
Cực đại :   $y'(x_{0})=0 $  và   $y''(x_{0})<0 $
$y'(x)$ đổi dấu từ + sang -

Cực tiểu :   $y'(x_{0})=0 $  và   $y''(x_{0})>0 $
$y'(x)$ đổi dấu từ - sang +

Đạo hàm cấp 2 : âm lồi , dương lõm .

b. Các ví dụ .
Ví dụ 1. 
Tìm cực trị của hàm số $y=(x^2-2x+5)/(x-1)$

Lời giải

*Dùng widget  G12.I.1 TIM CUC TRI CUA HAM SO    https://goo.gl/zOH8q6Xem  https://goo.gl/C4Z3Q3

Ví dụ 2. 
Tìm cực trị của hàm số  $y=f(x)$ biết $y'=(x-1)^3(x+2)^2(x-3)$

Lời giải
Lập bảng xét dấu

*Dùng widget  G11.II.3 XET DAU DAO HAM - TIM CTRI    https://goo.gl/eprwnm


Nhận xét :
$y'(x)$  đổi dấu từ  +1 sang  -1 khi đi qua $x_0=1$ : CỰC ĐẠI tại $x_0=1$
$y'(x)$  đổi dấu từ  -1 sang  +1 khi đi qua $x_0=3$ : CỰC TIỂU tại $x_0=3$

Xem  https://goo.gl/cEUDBp

Ví dụ 3. 


Tìm cực trị của hàm số  $y=f(x)$ biết $y'=(x^2-3x+2)(2x-1)/(x^2-4)$Nhận xét :
$y'(x)$  đổi dấu từ  +1 sang  -1 khi đi qua $x_0=1/2$ : CỰC ĐẠI tại $x_0=1/2$
$y'(x)$  đổi dấu từ  -1 sang  +1 khi đi qua $x_0=1$ : CỰC TIỂU tại $x_0=1$
Tại điểm $x=-2$ đạo hàm $y'(x)$ có đổi dấu từ -1 sang +1 nhưng $x=\pm 2$ là điểm bất liên tục của hàm số nên không có cực trị ở  $x=-2$ .
Tại điểm $x=2$ đạo hàm $y'(x)$ không đổi dấu từ +1 sang +1 và có vết đứt nên $x=\pm 2$ là điểm bất liên tục của hàm số .14.9.2 Tìm điều kiện có cực trị của hàm số $y=f(x)$ tại $x=x_{0}$ .
a. Quy tắc chung .

*Hàm số có cực trị tại   $x=x_{0} \Leftrightarrow $
+ Đạo hàm cấp 1 :  $y'(x_{0})=0 $
+ Đạo hàm cấp 1 $y'(x)$ đổi dấu khi đi qua $x_{0}$
Thực hành
*Tính đạo hàm y'(x) , xét phương trình $y'(x) = 0$ , thế $x=x_{0} vào , giải ra m .
*Kiểm tra lại bằng cách lập bảng biến thiên tăng giảm ( nếu có yêu cầu về cực đại hay cực tiểu )

x
-∞

                             +∞
y’(x)y(x)

Hoặc
Cực đại :   $y'(x_{0})=0 $  và   $y''(x_{0})<0 $
$y'(x)$ đổi dấu từ + sang -

Cực tiểu :   $y'(x_{0})=0 $  và   $y''(x_{0})>0 $
$y'(x)$ đổi dấu từ - sang +

Đạo hàm cấp 2 : âm lồi , dương lõm .

b. Các ví dụ .
Ví dụ 1. 
Tìm m để hàm số  $y=-x^3+3mx^2+1$ có cực trị tại $x_{0}=2$
Lời giải

*Dùng widget  G12.I.1 TIM m / HS CO CUC TRI TAI x=x0 (bt1)    https://goo.gl/axyU4A


Xem  https://goo.gl/Ue7weg

Ví dụ 2. 
Tìm m để hàm số  $y=(mx^2+x+1)/(x^2-mx+m-2)$ có cực trị tại $x_{0}=-2$
Lời giải

*Dùng widget  G12.I.1 TIM m / HS CO CUC TRI TAI x=x0 (bt1)    https://goo.gl/axyU4A


Xem  https://goo.gl/deffhY


14.9.3 Tìm điều kiện để hàm số $y=f(x)$ có một số cực trị  .
a. Quy tắc chung .

*Hàm số có cực trị tại   $x=x_{0} \Leftrightarrow $
+ Đạo hàm cấp 1 :  $y'(x_{0})=0 $
+ Đạo hàm cấp 1 $y'(x)$ đổi dấu khi đi qua $x_{0}$
Thực hành
*Tính đạo hàm $y'(x)$ , xét phương trình $y'(x) = 0$ ,

-Nếu $y'(x) = 0$ là PTB3 ta biến đổi PTB3 = PTB2 x PTB1 .
Lấy nghiệm của PTB1 thế vào PTB2 =/= 0
Xét PTB2 , điều kiện có 2 cực trị : $a \neq 0; \Delta > 0$
Lập bảng xét dấu
Cộng thêm 1 vào những chỗ không bị gạch chéo .

-Nếu $y'(x) = 0$ là PTB2 , điều kiện có 2 cực trị : $a \neq 0; \Delta > 0$

*Lập bảng xét dấu

m
-∞

                             +∞
$\Delta $Số cực trị 


b. Các ví dụ .
Ví dụ 1. 
Tìm m để hàm số  $y=mx^3/3+(m+2)x^2+(m-1)x+2 $ có 2 cực trị .

Lời giải
Đạo hàm $y'(x)=mx^2+2(m+2)x+m-1$
Phương trình $y'(x) = 0   \Leftrightarrow mx^2+2(m+2)x+m-1 =0$ ,
Điều kiện có 2 cực trị : $a \neq 0; \Delta > 0  \Leftrightarrow m \neq 0 ; (m+2)^2-m(m-1) > 0 $
Hay $ m \neq 0 ; 5m+4 > 0 $
Vậy  $m>-4/5;m \neq 0$


*Dùng widget  G12.I.1 TIM m / HS CO MOT SO CUC TRI (bt2.1)    https://goo.gl/Qfh4g1
Tìm nghiệm $x(m)$ của phương trình $y'(x) = 0$


Xem  https://goo.gl/Zi5aFQ
Tìm ĐKCN của $x(m)$ .

Kiểm tra :  $m>-4/5;m \neq 0$
Xem  https://goo.gl/jLYyLL


14.9.4 Tìm tập hợp điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$  .
a. Quy tắc chung .

*Hàm số có cực trị tại   $x=x_{0} \Leftrightarrow $
+ Đạo hàm cấp 1 :  $y'(x_{0})=0 $
+ Đạo hàm cấp 1 $y'(x)$ đổi dấu khi đi qua $x_{0}$
Thực hành
*Tính đạo hàm $y'(x)$ , xét phương trình $y'(x) = 0$ ,
*Giải phương  trình $y'=0$, tìm nghiệm $m(x)$
Khử m giữa y,x bằng cách thay $m(x)$ vào hàm số  $y=f(x)$

b. Các ví dụ .
Ví dụ 1. 
Tìm tập hợp điểm cực trị của hàm số  $y=x^3/3-(m-1)x^2+(m^2-2m-3)x+1 $  .

Lời giải
Đạo hàm $y'(x)=x^2-2(m-1)x+m^2-2m-3$
Phương trình $y'(x) = 0   \Leftrightarrow  x^2-2(m-1)x+m^2-2m-3 =0$ ,
Điều kiện có 2 cực trị : $a \neq 0; \Delta > 0  \Leftrightarrow  ; (m-1)^2-(m^2-2m-3) > 0 $ luôn đúng
Giải phương  trình  $y'=0 $, tìm nghiệm $m(x)=x-1;m=x+3$
-Thay $m(x)=x+3$ vào $y=f(x)$ ta có $y = x^3/3 + 2 x^2 + 1$
-Thay $m(x)=x-1$ vào $y=f(x)$ ta có $y = x^3/3 - 2 x^2 + 1$


*Dùng widget  G12.I.1 TIM TAP HOP DIEM CUC TRI (bt3.1)    https://goo.gl/HpFDGf
Tìm nghiệm $m(x)$ của phương trình $y'(x) = 0$


Xem  https://goo.gl/iAo745
*Dùng widget  G12.I.1 TIM TAP HOP DIEM CUC TRI (bt3.2)    https://goo.gl/g7arwx
Thay nghiệm $m(x)$ vào hàm số  $y=f(x)$


Xem  https://goo.gl/Z4G5rU

Trần hồng Cơ
Ngày 28/04/2016------------------------------------------------------------------------------------------- 

 If you know about what you are talking about , you have something more valuable than gold and jewels - 

Có nhiều vàng và châu ngọc , nhưng miệng có tri thức là bửu vật quý giá vô song . 

Châm ngôn 20:15 

1 nhận xét :

 1. We have received your feedback about Wolfram|Alpha. It can take some time for a newly created widget to appear in the gallery.

  Click on the "the real‐valued root" assuming link located directly below the input field to get your desired results. See http://www.wolframalpha.com/input/?i=limit+(x%5E(1%2F3)%2Bx%5E2%2Bx%2B1)%2F(x%2B1)+,+x%3D-1

  Please let us know if you have any other questions.

  Best wishes,

  The Wolfram|Alpha Team
  www.wolframalpha.com

  Trả lờiXóa

Cám ơn lời bình luận của các bạn .
Tôi sẽ xem và trả lời ngay khi có thể .


I will review and respond to your comments as soon as possible.,
Thank you .

Trần hồng Cơ .
Co.H.Tran
MMPC-VN
cohtran@mail.com
https://plus.google.com/+HongCoTranMMPC-VN/about

*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Giới thiệu bản thân

Ảnh của Tôi


Các chuyên đề ứng dụng .

1. Phương trình vi phân  
2. Toán đơn giản - College Algebra 
3. Toán thực hành - Practical Mathematics 
4. Vật lý tổng quan ( đang viết )
5. Phương trình tích phân 
( đang chuẩn bị ) 

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran